Infolinka 608 000 621
E-shop

Mnoho domácností stále vytápí své domovy lokálně. A právě tady je problém se spalováním uhlí, které produkuje mnoho škodlivin. Palivové dřevo je obnovitelný, ekologický a cenově nenáročný zdroj energie. Přečtěte si jak snížit své náklady na vytápění. Začněte zároveň šetřit životní prostředí.

Řešení je v topení dřevem – obnovitelnou surovinou. účinnost běžných krbových kamen a vložek se pohybuje okolo 40-60%. Ve vyspělých zemích se již několik let nesmí prodávat kamna, která mají účinnost nižší, než 70% a která nejsou opatřena dalšími certifikáty, jež hovoří o kvalitě spalování a vyprodukovaných emisích.

Biomasa jako topivo

Biomasu lze snadno použít jako topivo pro vaše krbová kamna. Topení biomasou je nejen ekologické, ale hlavně ekonomicky výhodné. I při nákupu drahého palivového dřeva je tento způsob vytápění stále nejvýhodnější na trhu. Využijte svá krbová kamna naplno!

Co je to vlastně biomasa?

Definice biomasy říká, že se jedná o zbytky rostlinných nebo živočišných těl. Jedná se tedy o dřevní piliny, kůru stromů, seno, slámu nebo i těla mrtvých zvířat. Hovoříme-li ale o topivu pro vaše krbová kamna, rozumíme biomasou dřevní hmotu.

Vytápění dřevem

Stromy k vlastnímu růstu potřebují CO2 a na oplátku produkují kyslík. Posléze, při spalování dřeva, se do ovzduší uvolňuje CO2, který je opětovně spotřebován pro růst nových stromů. To znamená, že při spalování dřeva vzniká rovnováha mezi produkcí a spotřebou CO2. Dřevo se tím řadí mezi zdroje tepla šetrné k životnímu prostředí.

Vytápění dřevem vychází oproti všem ostatní palivům finančně nejlevněji. Zvláště máte-li možnost dohody s vlastníkem nebo správcem lesa na svépomocné těžbě, máte vyhráno. Nemáte-li takovou možnost, pořídíte 1m3 za 800-1.200 Kč. Náklady na vytápění běžného rodinného domu vás tak nevyjdou na víc než 14.000 Kč. Srovnejte se zemním plynem, dřevěnými briketami nebo peletami, u kterých se náklady pohybují od 22.000 do 28.000 Kč. Ještě dražší je samozřejmě topení propan-butanem nebo elektřinou.

Pyrolýza

Jediněčná technologie sekundárního spalování v kanadských krbových kamnech a vložkách je ojedinělá svým systémem. Externí přívod vzduchu napojený přímo do topeniště je předehříván v duté konstrukci až na teplotu 500°C. Poté je vháněn do spalovací komory, kde dochází ke dvoustupňovému spalování. Tato technologie patří k těm nejekologičtějším vůbec.

Výše uvedený způsob spalování se nazývá pyrolýza. Za vysokých teplot se totiž spaluje většina nečistot obsažených v kouři a emise dosahují pouze 5% povolené normy. Díky této technologii je potom spotřeba dřeva v kanadských krbových kamnech oproti běžným kamnům nižší o 30-50%. Při vysokých teplotách vzniká i minimum zbytkového popela.

Zpět do poradny